Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

CADS thiết kế phần mềm Hoạt động và Quản lý cung ứng Dược phẩm cho Cty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế HN

24/05/2012 Số lần xem: 7138 Ngày 12/3/2012 Công ty CADS đã chính thức ký kết hợp đồng Cung cấp Phần mềm Hoạt động và Quản lý cung ứng Dược phẩm CADS SCM cho Cty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế HN. CADS SCM được thiết kế phục vụ cho Quản lý Phân phối Dược phẩm tại tổng kho của Công ty Hapharco. Ngoài ra CADS SCM cũng được thiết kế đảm bảo kết xuất, phân tích dữ liệu báo cáo theo yêu cầu của các Hãng dược phẩm mà Hapharco là nhà phân phối.
CADS SCM được thiết kế trên công nghệ:
  • Ngôn ngữ lập trình: C#
  • Công cụ thiết kế báo cáo: Crystal reports
  • Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2008
  • Fonts chữ tiếng Việt: Unicode
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
CADS SCM distribution bao gồm các chức năng sau:
1. File (Tài liệu)
1.1        Open database (Mở cơ sở dữ liệu)
1.2        Refresh database (Nạp lại dữ liệu mới nhất)
1.3        Logon other user (Đăng nhập mới)
1.4        Change passsword (Đổi mật khẩu đăng nhập)
1.5        Exit (Thoát khỏi CADS SCM)
2. Task (Nhiệm vụ)
2.1        Sale direct (Xử lý đơn hàng bán trực tiếp)
2.2      Sale consignment
            2.2.1     Creat (Xử lý đơn hàng bán ký gửi)
            2.2.2     Convert to Direct (Chuyển về đơn hàng bán trực tiếp)
2.3        Confirm Picking slip (Xuất hoá đơn bán hàng)
2.4        Print invoice (Xuất hoá đơn bán hàng)
2.5        Delivery (Kết quả giao hàng)
            2.5.1     Manifest (In phiếu giao hàng)
            2.5.2     Detail (Nạp kết quả giao hàng và thu hồi hoá đơn)
            2.5.3     Change Manifest (Thay đổi tuyến và người giao hàng)
            2.5.4     Query Manifest (Theo dõi đường đi của đơn hàng)
2.6        Payment of Customer (Công nợ)
            2.6.1   Payment Entry (Thanh toán công nợ thu hồi được)
            2.6.1   Undo payment (Huỷ bỏ phần thanh toán đã làm trước đó)
2.8        Return (Giảm công nợ, trả lại hàng)
2.9        Print Return slip (In phiếu trả lại hàng)
2.10    Payment to Supplier (Thanh toán cho nhà cung cấp)
2.12    Receive Goods (Nhập hàng)
2.13    Print PO Receive Slip (In phiếu nhập hàng)
2.14    Transfer Out (Điều chuyển hàng ra khỏi kho)
2.15    Transfer In (Điều chuyển hàng vào kho)
2.16    Stock Location Move (Điều chuyển vị trí kho)
2.17    Adjust Warehouse (Điều chỉnh tồn kho)
2.18    Print Transfer In slip (In phiếu điều chỉnh tồn kho)
3.         Maintenance (Khai báo, điều chỉnh):
3.1        Customer (Khai báo thông tin về khách hàng)
3.2        Customer Class (Khai báo thông tin theo cấp bậc khách hàng)
3.3        AR/AP Beginning Balance (Khai báo mức dư nợ của khách hàng/nhà cung cấp)
3.4        Product (Khai báo thông tin sản phẩm)
3.5        Principal (Khai báo thông tin theo hãng)
3.6        Reason
3.7        Payment Term
3.8        Shipping Method
3.9        Region
3.10      Province
3.11      District
3.12      Employee (Khai báo tên nhân viên)
3.13      Assign Employee (Khai báo thông tin về nhân viên)
3.14      Warehouse (Khai báo kho)
3.15      Location (Khai báo vị trí kho)
4.         System (Hệ thống):
4.1        Setup Users (Khai báo phân quyền cá nhân, phân quyền theo nhóm)
4.2        Security (An ninh mạng)
4.3        Reset User Status (Mở quyền truy nhập trở lại cho một người dùng)
4.4        Export Data (Xuất dữ liệu ra ngoài)
4.5        Global Settings
 
Theo kế hoạch phần mềm CADS SCM sẽ được CADS bàn giao cho Hapharco vào tháng 7/2012
 

Tin liên quan