Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

Cung cấp Phần mềm Kế toán đặc thù phân phối dược phẩm CADS Fianance cho Chi nhánh 5 - Hapharco

09/12/2012 Số lần xem: 26109 Phần mềm kế toán CADS Finance được thiết kế trên công nghệ Micrsoft.Net, chạy trên CSDL SQL2008. Yêu cầu được đặt ra là CADS Finance thiết kế riêng đặc thù cho ngành Dược phẩm phải quản lý được Số lô, hạn dụng, ngày sản xuất, số đăng ký theo đặc thù của ngành Dược phẩm. Bên cạnh đó vì doanh nghiệp có hai hình thức bán buôn và bán lẻ, mô hình bán lẻ nên CADS Fianance đã tích hợp hệ thống bán hàng bằng mã vạch barcode cho cửa hàng bán lẻ thuốc.
Phân hệ bán lẻ tại Cửa hàng
 • Bán hàng mã vạch barcode
 • Theo dõi doanh thu bán hàng
 • Theo dõi nhập xuất tồn, thẻ kho
Phân hệ Quản lý kho hàng (Inventory)
 • Theo dõi nhập hàng, bán hàng theo Số lô, hạn sử dụng, ngày sản xuất, số đăng ký
 • Cung cấp báo cáo theo dõi hàng hóa theo lô, hạn sử dụng thuốc: Báo cáo thẻ kho, Sổ chi tiết hàng hóa, báo cáo Nhập xuất tồn
 • Tính giá vốn hàng hóa xuất kho hàng hóa đích danh theo Số lô, hạn sử dụng
 • Theo dõi công nợ, doanh thu bán hàng
 • Quản lý, kiểm soát nhiều kho hàng
Phân hệ tài chính (Finance)
 • Kế toán vốn bằng tiền
 • Kế toán công nợ phải trả
 • Kế toán công nợ phải thu
 • Kế toán hàng tồn kho
 • Kế toán thuế GTGT
 • Kế toán chi phí
 • Tài sản cố định
 • Kế toán Tổng hợp
 

Tin liên quan