Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

Cung cấp PM Quản trị nguồn nhân lực CADS HRM cho Cty CP Đầu tư Xây dựng Giao thông Phương Thành

09/12/2012 Số lần xem: 7995 Ngày 26/11 Công ty CADS ký kết hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực CADS HRM cho Cty CP Đầu tư Xây dựng Giao thông Phương Thành (www.phuongthanhtranconsin.com.vn). CADS HRM bao gồm: Quản lý nhân sự, Hệ thống quản lý chấm công tự động bằng vân tay, Tính lương. Công ty Phương Thành tiền thân là doanh nghiệp trực thuộc bộ GTVT với tên gọi: Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng giao thông. Sau nhiều năm phát triển, Công ty đã có một bước tiến dài, phát triển nhanh chóng cả về nhân lực cũng như sản lượng và doanh thu. Năm 2010, số lượng nhân viên là hơn 500 người, giá trị sản lượng trên 820 tỷ đồng, dự kiến năm 2011 doanh thu đạt 1.130 tỷ đồng.
1. Quản lý Nhân sự
 • Quản lý các thông tin lý lịch
-          Mã hồ sơ
-          Mã cán bộ
-          Họ và tên
-          Ngày sinh
-          Nơi sinh
-          Giới tính (Nam/Nữ)
-          Tình trạng hôn nhân (Độc thân/Có gia đình)
-          Quốc tịch
-          Dân tộc
-          Tôn giáo
-          Số CMND
-          ảnh 3 x 4 (From file OR Scaner)
-          Ngày cấp
-          Nơi cấp
-          Quê quán (Địa chỉ, xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)
-          Thường trú (Địa chỉ, xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)
-          Thông tin thêm (Điện thoại, ĐT di động, Email, ghi chú)
-          Thông tin về sức khỏe (Chiều cao, cân nặng, nhóm máu, ghi chú)
 • Quản lý các thông tin Sơ yếu
-          Thông tin về gia đình bản thân (thành phần gia đình, thành phần bản thân, đạo đức, kỷ luật, trình độ quản lý nhà nước, trình độ lý luận chính trị)
-          Thông tin đào tạo (trình độ văn hóa, nơi đào tạo, hệ đào tạo, chuyên môn, năm tốt nghiệp, trình độ ngoại ngữ, cấp bậc, trình độ tin học, học vị, học hàm)
-          Ngày vào đoàn, nơi vào đoàn
-          Ngày nhập ngũ, ngày xuất ngũ, lý do
-          Ngày vào Đảng, nơi vào
 • Quản lý các quan hệ gia đình
-          Họ tên cha, năm sinh, năm mất, địa chỉ, nghề nghiệp, nơi công tác
-          Họ tên mẹ, năm sinh, năm mất, địa chỉ, nghề nghiệp, nơi công tác
-          Khai báo thông tin liên quan đến anh, chị em, vợ chồng
 • Quản lý thông tin liên quan đến tính lương, thu nhập
-   Hợp đồng lao động (loại hợp đồng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, )
-   Tăng giảm lương (mức lương, phần trăm hưởng lương, đơn vị tiền tệ, Năm lên lương, hệ số lương, ngày tăng giảm lương)
-  Thông tin bảo hiểm xã hội, y tế (ngày bắt đầu đóng BHXH, ngày bắt đầu đóng BHYT, Mã số BHXH, mã BHYT)
-  Thông tin về phụ cấp (phụ cấp chức vụ, ưu đãi, trách nhiệm, tiền cơm, thâm niên, thu hút, độc hại, khu vực, ca 3, đặc thù, điều chỉnh, phụ cấp khác, trong giờ, chuyên cần, công tác phí, tiền xăng, ngoài giờ, ngày áp dụng tính phụ cấp) 
 • Quản lý các quá trình hoạt động
-          Quá trình công tác
-          Quá trình tăng giảm lương
-          Quá trình theo dõi hợp đồng lao động
-          Quá trình thuyên chuyển
-          Quá trình nghỉ phép
-          Quá trình phụ cấp
-          Quá trình kỷ luật
-          Quá trình đào tạo
-          Quá trình theo dõi sức khỏe định kỳ
-          Quá trình khen thưởng, kỷ luật …
 • Quản lý bảo hiểm xã hội:
-          Danh sách và mức đóng bảo hiểm
-          Diễn biến hệ số đóng bảo hiểm
-          Quản lý cấp sổ bảo hiểm
-          Không bao gồm mẫu báo cáo bảo hiểm 
2. Quản lý Chấm công
 • Quản lý thời gian làm việc và thời gian nghỉ
 • Theo dõi thời gian làm việc theo ngày, theo tuần, theo tháng…
 • Cho phép khai báo linh hoạt ngày làm việc và ngày nghỉ lễ, nghỉ phép.
 • Cho phép khai báo định mức lương làm ngoài giờ
 • Cho phép điều chỉnh giờ công nhân viên
 • Cho phép lấy số liệu chấm công từ máy chấm công hoặc chấm công bằng tay
 • Lên Thẻ chấm công về số giờ làm việc và số giờ nghỉ
 • Lên Bảng chi tiết ngày công nhân viên, Bảng chi tiết giờ công nhân viên
 • Phân hệ này giúp hỗ trợ công tác theo dõi chấm công, theo dõi ngày nghỉ, theo dõi tăng ca, theo dõi đi sớm về trễ của nhân viên. Từ đó đưa ra bảng chấm công chi tiết từng nhân viên.
 • Theo dõi việc chấm công của nhân viên trong các ca bằng cách chấm công vân tay.
 • Thông tin đi và về của nhân viên được ghi nhận và tổng hợp tự động.
 • Các thông tin làm thêm, thời gian đi làm trong ngày, thời gian đi muộn, về sớm,…
 •  Theo dõi cả thời gian có mặt của nhân viên khi nhân viên đó không có lịch làm việc trong ngày.
 •  Theo dõi thời gian đi công tác của cán bộ tại Văn phòng
3. Tính Lương
 •  Quản lý nhiều hình thức tính lương khác nhau: lương sản phẩm cá nhân, lương sản phẩm đơn vị
 •  Trả lương trực tiếp bằng tiền mặt hoặc trả trực tiếp vào tài khoản ngân hàng
 •  Tự đông áp dụng hệ số lương riêng cho các ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ phép theo bảng khai báo của người sử dụng.
 •  Lên các bảng lương chi tiết/ tổng hợp theo sản phẩm, theo thời gian
 • Lương nhân viên văn phòng: Lương thời gian. Thời gian để tính lương tháng được dựa trên giờ công chuẩn, số liệu được liên kết lấy từ bên chấm công tự động bằng vân tay.
 •  Lương công nhân: Lương thời gian + Lương khoán (Lương thời gian được tính giống lương nhân viên văn phòng, lương khoán được cập nhật từ công trường thông qua nhật trình)
 •  Lấy các thông tin phục vụ cho việc tính lương: Các thông tin như Họ tên, Mã nhân viên… Module Quản lý nhân sự. Các thông tin tiền phụ cấp được lấy trong quá trình phụ cấp của mỗi nhân viên (nếu có). Các thông tin như số ngày công chuẩn, số ngày làm thêm,  thêm Ca thì được lấy trong Module chấm công ứng với mỗi tháng của nhân viên. Các thông tin về hệ số lương, bảo hiểm, công thức tính thuế TNDN lấy từ các biến khai báo tham số hệ thống của chương trình, thông tin đi công tác
 •  Phần tính  Lương sẽ thực hiện theo sơ đồ, quy trình và cách tính do bên A cung cấp sau khi ký hợp đồng. 
 • Theo dõi tiền ăn và quyết toán tiền ăn hàng tháng.
 

Tin liên quan