1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên cads.com.vn bao gồm: tên người liên hệ, email, điện thoại,địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà cads.com.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi muốn liên hệ, để lại lời nhắn với cads.com.vn.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Trang web giới thiệu công ty, sản phẩm và dịch vụ cads.com.vn sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:
  • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích liên hệ có liên quan đến thông tin về sản phẩm và dịch vụ tại cads.com.vn 
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của cads.com.vn
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng
  • Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Phần mềm Tin học
  • Trụ sở chính: Số 2, M6A, TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam
  • Hotline: 19001294
  • Email: info@cads.om.vn
5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng
Thông tin cá nhân của Khách hàng trên cads.com.vn được cads.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của cads.com.vn. CADS cam kết:
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, CADS sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.