• Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phần mềm CADS
  • Tên tiếng Anh: CADS Software Joint Stock Company