Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

Bàn giao Phần mềm Kế toán CADS Business tại Cty Kho vận và Dịch vụ Thương mại (Vinatranco)

13/07/2015 Số lần xem: 9852 Ngày 10/04/2015 CADS bàn giao phần mềm Kế toán CADS Business cho Công ty Kho vận và Dịch vụ Thương mại (Vinatranco). CADS Bussiness là phần mềm Kế toán dành cho Doanh nghiệp vừa và lớn hoạt động trong lĩnh vực thương mại. CADS Bussiness được cài đặt tại VP Công ty mẹ và 5 đơn vị thành viên với mô hình hạch toán online. Số liệu cập nhật của các đơn vị được hạch toán và cập nhật tức thời qua mạng internet theo thời gian thực về máy chủ (server) đặt tại trụ sở chính của Vinatranco.
CADS Business  là phần mềm Quản trị Tài chính Kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và lớn. Đây là giải pháp Phần mềm kế toán mới có tính đột phá về công nghệ của Công ty CADS, được thiết kế dựa trên nền tảng công nghệ mới hiện đại. Với việc tối ưu hóa trong thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc lập trình CADS Business có những ưu điểm sau:
¨        Có thể truy cập Online qua mạng Internet, làm việc mọi lúc, mọi nơi (any time, any where)
¨        Quản trị tập trung ngân hàng dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu SQL Server. Quản lý nhiều đơn vị thành viên, chi nhánh, cửa hàng trực thuộc. Hệ thống báo cáo phân cấp theo từng đơn vị và tổng hợp báo cáo hợp nhất.
¨        Quản lý số liệu liên năm: Số liệu được truy xuất liên năm, không bị giới hạn bởi năm tài chính hiện hành.
¨        Tốc độ xử lý số liệu cực nhanh, nhiều chức năng thông minh, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, với số lượng giao dịch nhiều và yêu cầu quản trị cao.
¨        Hệ thống báo cáo truy tìm vết dữ liệu từ tổng hợp, chi tiết, chứng từ gốc. Cho phép phân quyền chỉ xem, hoặc được phép sửa ngược chứng từ gốc khi đang xem ở chế độ báo cáo 
¨        Phân quyền quản trị chức năng, báo cáo tới từng bộ phận, người sử dụng
Cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình:
¨        Công nghệ: Microsoft.Net
¨        Cơ sở dữ liệu: SQL Server
¨        Ngôn ngữ lập trình: C#.net
¨        Công cụ lập báo cáo: Crystal Report
¨        Phông chữ: Unicode

Các đơn vị của Vinatranco tham gia triển khai cài đặt Phần mềm Kế toán CADS Business:
  1. Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại
  2. Công ty TNHH MTV kho vận và dịch vụ thương mại Miền Bắc
  3. Công ty TNHH MTV kho vận và dịch vụ thương mại Miền Nam
  4. Chi Nhánh Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại Hải Phòng I
  5. Chi Nhánh Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại Hải Phòng II
  6. Chi Nhánh Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại tại Bình Dương
 
 

Tin liên quan