Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

Chuyển giao phần mềm Văn phòng Điện tử CADS E-OFFICE cho Cty Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội Hapharco

02/10/2014 Số lần xem: 10364 Ngày 2/10/2014 CADS tổ chức đào tạo tập chung phần mềm Văn phòng Điện tử CADS E-Office cho cán bộ văn phòng của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (Hapharco). CADS E-Office được cài đặt và chuyển giao từ 06/2014. CADS E-Office được thiết kế trên nền tảng Web-base với công nghệ ASP.net MVC.
CADS E-Office giúp Doanh nghiệp chuẩn hoá thông tin, chuẩn hoá quy trình làm việc chuyên nghiệp nhằm giảm thiểu thời gian và tiết kiệm chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngoài những khoản chi phí về giấy tờ và thời gian tiết kiệm được cho tổ chức có thể định lượng được bằng con số, một tài sản vô hình rất có giá trị được xác định thông qua quá trình khai thác. Đó chính là tài sản thông tin sẵn sàng cho mọi thành viên trong tổ chức khai thác một cách dễ dàng và tiện lợi phục vụ cho quá trình ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác.

CADS E-Office là Giải pháp văn phòng điện tử bao gồm 14 phân hệ: Quản lý Công văn; Quản lý Nhân sự; Quản lý Chấm công; Quản lý tính lương; Quản lý khách hàng; Quản lý công việc; Quản lý tài liệu quy chế dùng chung; Tin nhắn nội bộ; Quản lý lịch cơ quan; Tin nhắn nội bộ; Danh bạ cơ quan; Quản lý tài sản; Quản lý văn phòng phẩm; Quản trị hệ thống.  CADS E-Office là một văn phòng ảo kết nối các phòng ban, chi nhánh để truyền thông nội bộ, quản lý và điều hành tác nghiệp.

Các chức năng của CADS E-Office:

1.  Quản lý công văn
Module Quản lý văn bản bao gồm các chức năng quản lý hồ sơ công việc (xử lý văn bản) và quản lý công văn. Module này đã đảm bảo tin học hoá phần lớn các quá trình phân công công việc, xử lý công văn một cách thuận tiện, nhanh chóng, chính xác. Các chức năng chính:
•    Quản lý văn bản đến
•    Quản lý văn bản đi
•    Quản lý văn bản nội bộ
•    Văn bản dự thảo

2. Quản lý Nhân sự
2.1.    Danh mục dùng chung:
Phân hệ này quản lý các danh mục dùng chung cho toàn hệ thống như: Danh mục tỉnh thành, quận huyện, ngạch lương, trình độ ngoại ngữ, dân tộc, bậc lương, loại nhân viên, chức vụ, loại hợp đồng, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, loại ngày công, ca làm việc, tôn giáo, thành phần bản thân,…
2.2.    Quản lý Hồ sơ, Sơ yếu, Lý lịch nhân viên
•    Phân hệ này quản lý hồ sơ chi tiết từng nhân viên, phân loại nhân viên đang làm việc, nhân viên chưa phân bổ công việc, nhân viên đã nghỉ việc. Lưu lại hồ sơ chi tiết các quá trình tất cả các nhân viên như: quá trình công tác, quá trình đánh giá, quá trình khen thưởng, kỷ luật, đào tạo nhân viên, ...
•    Quản lý văn bằng, chứng chỉ: chứng minh thư, bằng tốt nghiệp (cao đẳng, đại học, thạc sĩ), các chứng chỉ khác (ngoại ngữ, tin học,…) đều được quản lý bằng hình ảnh theo từng mã nhân viên
•    Có thể tra cứu theo  các văn bằng theo từng nhân viên
•    Đánh giá, xếp loại nhân viên

3.   Tính lương
•    Khai báo các tham số tính lương (lương tối thiểu, ngày công chuẩn, Tỷ lệ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)
•    Khai báo hệ số lương, các khoản phụ cấp, thu nhập khác, tiền vay, tạm ứng, phạt do vi phạm quy chế,….
•    Tự động áp dụng hệ số lương riêng cho các ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ phép theo bảng khai báo của người sử dụng
•    Quản lý nhiều hình thức tính lương khác nhau: lương thời gian, lương theo doanh thu, hệ số kinh doanh
•    Tính thuế thu nhập cá nhân
•    Trả lương trực tiếp bằng tiền mặt hoặc trả trực tiếp vào tài khoản ngân hàng
•    Theo dõi các khoản thu nhập khác ngoài lương
•    Bảng tính lương

4. Quản lý khách hàng, hợp đồng
•    Phân loại thông tin khách hàng theo nhiều nhóm khác nhau, phân quyền truy cập tương ứng với từng nhân viên, phòng ban phụ trách để dễ dàng kiểm soát thông tin.
•    Quản lý thông tin chung của khách hàng, thông tin những người liên hệ của khách hàng đó và quá trình giao dịch với khách hang.
•    Quản lý thông tin các đối tác, các nhà cung cấp, đại lý có quan hệ hợp tác thường xuyên với công ty
•    Quản lý hợp đồng của từng khách hàng
•    Phân quyền quản lý, cập nhật, xem thông tin đối với từng nhóm khách hàng

5. Quản lý công việc

Chức năng tự giao việc: Mỗi thành viên có thể tự giao việc việc cho mình và tự cập nhật kết quả công việc mình đã làm sau đó gán quyền cho cán bộ quản lý vào theo dõi và cho ý kiến.
 
Chức năng giao việc: Chức năng dành cho cán bộ quản lý giao việc cho các thành viên thuộc quyền mình quản lý. Công việc giao có thể được gán cho nhiều người, các thành viên nhận việc sẽ báo cáo lại kết quả thực hiện qua công việc mình được giao.

Nhóm công việc: Hỗ trợ bạn phân loại các công việc thành nhiều nhóm do nhiều bộ phận khác nhau quản lý trong cùng một dự án: Tài chính - Kế toán, Kinh doanh-tiếp thị…

Quản lý dự án: Dự án được định nghĩa bao gồm nhiều công việc khác nhau và được thực hiện bởi nhiều nhóm thành viên khác nhau, tổ chức phân quyền thực hiện công việc cho từng nhóm người tham gia. Kiểm tra, đánh giá tiến độ các công việc trong dự án một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Báo cáo công việc: Chức năng này để mỗi thành viên báo các công việc mình đã làm trong ngày. Chức năng này chỉ cho nhân viên báo cáo hoăc thay đổi báo cáo công việc của mình trong vòng 24h. Người quản lý chỉ cần truy câp vào phần báo cáo công việc là có thể biết được công việc đã làm của bất kỳ
thành viên nào trong cơ quan.

Người quản lý có thể lựa chọn xem các công việc theo tiêu chí; Đang thực hiện, đã hoàn thành, đã quá hạn để có thể nhắc nhở nhân viên làm việc theo đúng tiến độ. Có thể xem kết quả, trạng thái của tất cả các công việc mình đã giao chỉ thông qua một màn hình

6.  Tin nhắn nội bộ

Chức năng tin nhắn nội bộ hỗ trợ các thành viên sử dụng văn phòng trực tuyến trao đổi thông tin nội bộ một cách nhanh chóng.

7.   Quản lý tài liệu, tra cứu văn bản, quy chế dùng chung

Thống nhất quản lý hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp, theo đúng chức năng sử dụng, cung cấp thông tin nhanh chóng, hiệu quả một cách tức thời hỗ trợ người sử dụng.
•    Quản lý nhóm tài liệu (thư mục)
•    Phân quyền truy cập thư mục theo người dùng
•    Thêm, sửa, xóa tài liệu.
•    Tìm kiếm tài liệu
•    Quản lý phiên bản của từng tài liệu
8.  Lịch cơ quan

Xây dựng kế hoạch làm việc chung của công ty hàng tuần, kế hoạch công việc của từng công trình, dự án của chi nhánh, phòng ban, bộ phận theo tuần, theo tháng, theo quý.

Sử dụng lịch cơ quan để thay thế cho các phương tiện truyền thông cũ như bảng thông bảo, bảng kế hoạch công tác của cơ quan, của các phòng ban.

9.  Tin nhắn nội bộ
Gửi, nhận tin nhắn trong nội bộ. Chức năng này giống như hộp thư nội bộ

10.  Danh bạ cơ quan
Danh bạ cơ quan cho phép người sử dụng trong hệ thống có thể tìm kiếm, xem và in ấn danh sách các thành viên trong cơ quan.

11.  Quản lý cổ đông

•    Quản lý thông tin cổ đông: (tên, tuổi, địa chỉ,…), quản lý cổ đông theo nhóm (cán bộ công nhân viên, nhà nước, pháp nhân nước ngoài…). Thông tin có thể Import hoặc Export từ file Excel theo mẫu chuẩn của trung tâm lưu ký.
•    Quản lý số cổ phần: mà các cổ đông sở hữu (cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi, cổ phần trả chậm, số lượng, ngày đóng tiền…)
•    Theo dõi lịch sử giao dịch: của các cổ đông như chuyển nhượng cổ phần.
•    Cho phép báo cáo danh sách cổ đông theo nhiều tiêu chí: Ví dụ: Danh sách cổ đông của các phòng ban, Danh sách cổ đông của các loại Cổ phần, Danh sách cổ đông so với tỷ lệ vốn điều lệ.
•    Cung cấp chức năng tìm kiếm và hệ thống báo cáo: Cung cấp chức năng tìm kiếm và hệ thống báo cáo linh hoạt giúp người sử dụng nhanh chóng tìm kiếm và in ấn các báo cáo cần thiết một cách nhanh chóng về lợi tức, lịch sử giao dịch cổ phiếu, sổ đăng ký cổ đông, lịch sử giao dịch cổ phiếu của một cổ đông, danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông theo các loại cổ phần…
•    Chuyển nhượng nhanh chóng cổ phần giữa các cổ đông: Việc chuyển nhượng phầngiữa các cổ đông thường xuyên xảy ra vì vậy gây rât nhiều khó khăn để quản lý và tra cứu chuyển nhượng giữa các cổ đông. Mọi việc được thực hiện nhanh gọn và nhẹ nhàng.

12.  Theo dõi tài sản
Chức năng quản lý tải sản giúp người dùng luôn biết được thực trạng các tài sản mà công ty đang có. Module này bao gồm các chức năng mô tả chi tiết tài sản, ai đang sử dụng và quản lý, quá trình sử dụng tài sản cho mục đích gì, tình trạng hiện tại của tài sản…  Văn phòng phẩm
Chức năng này cho phép quản lý quá trình cấp phát văn phòng phẩm của từng phòng ban trong công ty trực tuyến để giảm thiểu thời gian và chi phí quản lý.

13.  Theo dõi Văn phòng phẩm
•    Các cá nhân phòng ban lập phiếu yêu cầu xuất văn phòng phẩm
•    Người có trách nhiệm sẽ duyệt phiếu yêu cầu
•    Mua văn phòng phẩm và phân phát tới đơn vị nhận văn phòng phẩm.
•    Thống kế sử dụng văn phòng phẩm theo phòng ban

14.  Quản trị hệ thống
•    Cho phép thiết lập cấu trúc quản trị động: quản lý phòng ban, quản lý nhóm người dùng, quản lý người dùng.
•    Tất cả quyền của nguời dùng duợc gắn trực tiếp vào chức năng và dữ liệu mà nguời dó được phép sử dụng, đảm bảo chắc chắn nguời sử dụng sẽ không thể thâm nhập vào những chức năng / dữ liệu khác mà không được phép
•    Quản trị và phân quyền cho người dùng trong hệ thống.Công cụ Backup Cơ sở dữ liệu. Thống kê truy cập

Tin liên quan