Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

Cty CP Sơn Hải Phòng chính thức đưa vào khai thác sử dụng phần mềm Quản trị Doanh nghiệp CADS ERP

11/04/2012 Số lần xem: 8270 Sau 3 tháng cài đặt, chạy thử Phần mềm Quản trị Tổng thể Doanh nghiệp CADS ERP. Ngày 1/1/2012 Công ty CP Sơn Hải Phòng chính thức đưa CADS ERP vào khai thác sử dụng tại tất cả các phòng ban, nhà máy sản xuất, cửa hàng bán lẻ của Doanh nghiệp. Các phân hệ được chuyển giao của CADS ERP bao gồm: Quản lý nhân sự, Quản lý chấm công tự động, Kế hoạch sản xuất, Quản lý Vật tư, Quản lý kho, Quản lý chất lượng QA, Quản lý bán hàng, Quản lý thị trường Marketing, Quản lý bán lẻ (tại cửa hàng), Quản lý tài chính kế toán, Hệ thống báo cáo xem trực tuyến qua Internet, Hệ thống tự động gửi báo cáo tình hình kinh doanh hàng ngày vào mail của ban lãnh đạo.
Các quy trình của phần mềm Quản trị Tổng thể Doanh nghiệp CADS ERP chuyển giao tại Công ty CP Sơn Hải Phòng
Phòng Nhân sự:
Chấm công bằng thẻ từ, thẻ quang: Chương trình cho phép chấm công theo sản phẩm, chấm công theo thời gian hhoặc có thể kết hợp các loại hình chấm công với nhau để có thể theo dõi một cách tổng thể quá trình chấm công của nhân viên. Quản lý hồ sơ, cán bộ công nhân viên. Tính lương sản xuất
Phòng kỹ thuật:
·         Quản lý (xây dựng) mã hàng hóa, vật tư, thành phâm: Tạo mới các mã vật tư, hàng hóa, thành phẩm trong phân mềm
·         Xây dựng hệ thống định mức sản phẩm trong phần mềm
·         Lập lệnh sản xuất (lệnh xuất khoa) trong phần mềm: Căn cứ vào định mức sản xuất, Hàng ngày phòng Kỹ thuật sẽ lập Lệnh sản xuất để xuất vật tư xuống xưởng sản xuất. Lệnh sx sẽ có các thông tin chính như: Số định mức, Số lệnh SX, Mã sản phẩm, Số lượng sản xuất, Mã vật tư, ĐVT, số lượng tồn theo Định mức, Số lượng tồn thực tế, Số lượng ĐM, Số lượng xuất thực tế. Chú ý: Khi lập lệnh sản xuất chỉ cần gõ Số định mức chương trình sẽ tự động lấy các thông tinh của định mức sản xuất vào phiếu lệnh sản xuất. Trong quá trình lập lệnh sản xuất, người dùng có thể thêm hoặc bớt mã vật tư và số lượng xuất.
 Phòng Kế hoạch vật tư:
·         Lập đơn hàng mua (Purchase Order)
·         Lập phiếu nhập kho vật tư từ các nhà cung cấp
·         Lập phiếu nhập kho hàng hóa, vật tư nhập khẩu
·         Kiểm tra xác nhận, chốt phiếu lệnh xuất kho (lệnh sản xuất) kế thừa số liệu từ phòng kỹ thuật. Chốt lệnh sản xuất: Mục đích kiểm tra và xác nhận lệnh sản xuất, sau đó in chứng từ lệnh sản xuất. Bước chốt này sẽ là tiếp theo quy trình Lập lệnh sản xuất của phòng Kỹ thuật. Trong trường hợp phòng vật tư đã chốt thì lệnh sản xuất của phòng kỹ thuật sẽ không được phép sửa. Nếu muốn sửa, phòng vật tư phải bỏ chốt số liệu.
·         Xuất vật tư phụ, công cụ dụng cụ vào sản xuất: chức năng này giúp phòng Kế hoạch vật tư có thể tự xuất vật tư phụ, công cụ dụng cụ vào sản xuất mà không cần thông qua Lệnh sản xuất (lệnh xuất kho) từ phòng kỹ thuật.
·         Xuất điều chuyển kho hàng (hàng hóa, vật tư, thành phẩm)
·         Phiếu xuất ghép bộ
Phòng Kiểm tra chất lượng QA:
Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm, thành phẩm nh
Kho:
·         Kho tham gia vào quy trình nhập - xuất vật tư, hàng hóa, thành phẩm. Mục đích theo dõi nhập xuất tồn kho tức thời, chính xác. Khi thủ kho chốt số liệu thì hệ thống mới trừ tồn kho.
·         Theo dõi nhập vật tư: Sau khi phòng vật tư lập phiếu nhập vào hệ thống phần mềm, phiếu nhập sẽ được chuyển xuống kho, thủ kho sẽ kiểm tra và chốt số liệu.
Phòng thị trường:
·         Quản lý hợp đồng, dự án
·         Xây dựng danh mục Loại doanh thu phục vụ cho công tác thống kê
·         Xây dựng danh mục: Mục đích sử dụng
·         Xác định chi phí bản quyền cho các mã sản phẩm
·         Danh mục đại lý, tỉnh thành
·         Quản lý đơn đặt hàng của khách hàng: Khi khách hàng gọi điện hoặc fax yêu cầu đặt hàng, phòng thị trường tiến hành lập đơn hàng bán vào trong hệ thống phần mềm. Sau khi trao đổi cụ thể với khách hàng hoặc fax đơn hàng cho khách hàng xác nhận, phòng thị trường sẽ tiến hành chốt số liệu (xác nhận chính thức đơn đặt hàng). Dữ liệu cập nhật trên đơn hàng phải được khai báo đầy đủ nhằm mục đích khai thác dữ liệu, báo cáo sau này của phòng thị trường.
Cửa hàng bán lẻ:
Bán hàng, xuất hóa đơn GTGT, kết nối truyền số liệu bán hàng về Công ty
Phòng bán hàng:
·         Tiến hành lập và in hóa đơn bán hàng
·         Xuất hóa đơn theo đơn hàng từ bên phòng thị trường
·         Chuyển hóa đơn sang bộ phòng Kế toán để kiểm tra và định khoản tài khoản, chốt số liệu chuyển vào sổ cái để lên báo cáo.
Phòng Kế toán:
Gồm 7 phần hành: Kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng, hoàn ứng); Kế toán công nợ phải thu; Kế toán công nợ phải trả; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định; Kế toán chi phí giá thành; Kế toán tổng hợp.
Hệ thống xem báo cáo trực tuyến qua Internet: Có thể truy cập xem báo cáo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, từ bất kỳ thiết bị nào (any time, any where, from any device).
Hệ thống gửi e-mail tự động: Hàng ngày căn cứ vào cấu hình khai báo (gửi giờ nào, gửi cho những ai), hệ thống mail server của CADS ERP sẽ tự động tổng hợp tình hình kinh doanh của doanh nghiệp gửi vào e-mail của ban lãnh đạo.
 

Tin liên quan