Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

Cung cấp phần mềm CADS FINANCE cho Công ty CP Mai Linh Đông Đô

21/08/2012 Số lần xem: 8983 Ngày 13/8/2012 Công ty CADS ký hợp đồng cung cấp phần mềm CADS FINANCE cho Công ty CP Mai Linh Đông Đô. Đây là doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải Taxi, có số đầu xe trên 2.000 xe. CADS FINANCE là giải pháp phần mềm Kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và lớn, cho phép quản lý cơ sở dữ liệu lớn, xử lý số lượng chứng từ phát sinh hàng ngày với tốc độ cao, là công cụ giúp việc quản lý và điều hành doanh nghiệp một cách có hiệu quả nhất.
CADS FINANCE Có thể truy cập Online qua mạng Internet, làm việc mọi lúc, mọi nơi, từ bất kỳ thiết bị nào (any time, any where, from any device).
CADS FINANCE Quản trị tập trung ngân hàng dữ liệu trên CSDLSQL Server 2008. Quản lý nhiều đơn vị thành viên, chi nhánh, cửa hàng trực thuộc. Hệ thống báo cáo phân cấp theo từng đơn vị và tổng hợp báo cáo hợp nhất.
CADS FINANCE có tốc độ xử lý số liệu cực nhanh, nhiều chức năng thông minh, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, với số lượng giao dịch nhiều và yêu cầu quản trị cao
 CADS FINANCE được thiết kế trên công nghệ:
  • Công nghệ áp dụng: Microsoft.Net
  • Ngôn ngữ lập trình: VB.Net
  • Kiến trúc lập trình: Client/Server
  • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server 2008
  • Hệ thống Font chữ: Unicode
  • Công cụ thiết kế báo cáo: Crystall reports
 

Tin liên quan