Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

Cung cấp phần mềm Quản trị Nhân sự CADS HRM cho Cty CP Truyền thông VMG

06/04/2012 Số lần xem: 8302 Ngày 4/4/2012 CADS ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm Nhân sự CADS HRM cho Công ty CP Truyền thông VMG. Công ty cổ phần truyền thông VMG là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác thị trường dịch vụ viễn thông và điện thoại di động với hơn 300 nhân viên.
Việc chính thức đưa vào sử dụng phần mềm quản trị nhân sự CADS HRM tại VMG không những phù hợp với xu thế phát triển không ngừng lớn mạnh của Doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao công tác quản trị nhân sự tại VMG.
CADS HRM cung cấp cho VMG gồm các chức năng sau:
1.    Quản lý các thông tin lý lịch
-          Mã hồ sơ
-          Mã cán bộ
-          Họ và tên
-          Ngày sinh
-          Nơi sinh
-          Giới tính (Nam/Nữ)
-          Tình trạng hôn nhân (Độc thân/Có gia đình)
-          Quốc tịch
-          Dân tộc
-          Tôn giáo
-          Số CMND
-          ảnh 3 x 4 (From file OR Scaner)
-          Ngày cấp
-          Nơi cấp
-          Quê quán (Địa chỉ, xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)
-          Thường trú (Địa chỉ, xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)
-          Thông tin thêm (Điện thoại, ĐT di động, Email, ghi chú)
-          Thông tin về sức khỏe (Chiều cao, cân nặng, nhóm máu, ghi chú)
2.    Quản lý các thông tin Sơ yếu
-          Thông tin về gia đình bản thân (thành phần gia đình, thành phần bản thân, đạo đức, kỷ luật, trình độ quản lý nhà nước, trình độ lý luận chính trị)
-          Thông tin đào tạo (trình độ văn hóa, nơi đào tạo, hệ đào tạo, chuyên môn, năm tốt nghiệp, trình độ ngoại ngữ, cấp bậc, trình độ tin học, học vị, học hàm)
-          Ngày vào đoàn, nơi vào đoàn
-          Ngày nhập ngũ, ngày xuất ngũ, lý do
-          Ngày vào Đảng, nơi vào
3.    Quản lý các quan hệ gia đình
-          Họ tên cha, năm sinh, năm mất, địa chỉ, nghề nghiệp, nơi công tác
-          Họ tên mẹ, năm sinh, năm mất, địa chỉ, nghề nghiệp, nơi công tác
-          Khai báo thông tin liên quan đến anh, chị em, vợ chồng
4.    Quản lý thông tin liên quan đến tính lương, thu nhập
-          Hợp đồng lao động (loại hợp đồng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, )
-          Tăng giảm lương (mức lương, phần trăm hưởng lương, đơn vị tiền tệ, Năm lên lương, hệ số lương, ngày tăng giảm lương)
-          Bảo hiểm xã hội, y tế (ngày bắt đầu đóng BHXH, ngày bắt đầu đóng BHYT, Mã số BHXH, mã BHYT)
-          Thông tin về phụ cấp (phụ cấp chức vụ, ưu đãi, trách nhiệm, tiền cơm, thâm niên, thu hút, độc hại, khu vực, ca 3, đặc thù, điều chỉnh, phụ cấp khác, trong giờ, chuyên cần, công tác phí, tiền xăng, ngoài giờ, ngày áp dụng tính phụ cấp)
5.    Quản lý các quá trình hoạt động
-          Quá trình công tác
-          Quá trình tăng giảm lương
-          Quá trình theo dõi hợp đồng lao động
-          Quá trình thuyên chuyển
-          Quá trình nghỉ phép
-          Quá trình phụ cấp
-          Quá trình kỷ luật
-          Quá trình đào tạo
-          Quá trình theo dõi sức khỏe định kỳ
-          Quá trình khen thưởng, kỷ luật …
6.    Một số yêu cầu đặc thù của bên A:
   -      Phân tích được số liệu về mức thu nhập tháng, năm của nhân sự.
   -         Phân hệ tuyển dụng: Khai báo thông tin về ứng viên ứng tuyển ban đầu theo bộ phận, vị trí tuyển dụng và thời gian tuyển dụng, bao gồm:
+          Hồ sơ lọc vòng 1,  vòng 2, hồ sơ test chuyên môn và IQ, hồ sơ phỏng vấn vòng 1, phỏng vấn vòng 2 và thử việc.
+         Hồ sơ chuyển sang vị trí khác
+          Hồ sơ tiềm năng
+         Hồ sơ loại (black list)
+          Người giới thiệu ứng viên (đối với các trường hợp ký hợp đồng thử việc)
+          Các trường hợp nghỉ việc, từ chối làm việc
+          Theo dõi và xuất báo cáo: So sánh kết quả tuyển dụng của các quý, năm; Biến động số lượng nhân viên của mỗi bộ phận mỗi năm; Chi phí tuyển dụng; Hình thức tuyển dụng từng vị trí, bộ phận; Thời gian tuyển dụng (từ lúc nhận hồ sơ đến khi ký kết hợp đồng thử việc)
+         Các ghi chú ý đặc biệt.
-   Đánh giá xếp loại nhân viên (xếp loại A, B, C): khai báo và thống kê kết quả đánh giá thực hiện công việc hàng tháng, sáu tháng và trong năm.
 

Tin liên quan