Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

Cung cấp phần mềm Quản trị Tài chính Kế toán CADS FINANCE Online cho Công ty Bình Anh và 3 Chi nhánh

05/08/2012 Số lần xem: 8247 Ngày 18/07/2012 CADS ký hợp đồng cung cấp phần mềm Quản trị Tài chính Kế toán CADS Finance cho Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Điện tử Bình Anh. Đây là phiên bản phần mềm mới do CADS phát triển dựa trên công nghệ Microsoft.Net, CSDL SQL server 2008. CADS Finance cho phép người dùng có thể nhập liệu online từ bất cứ địa điểm nào qua Internet với tốc độ cực nhanh. Cho phép người dùng có thể xem báo cáo thông qua bất cứ trình duyệt web nào. CADS Finance cũng tự động tổng hợp số liệu kinh doanh trong ngày gửi vào E-mail của lãnh đạo doanh nghiệp, giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt nhanh nhất, chính xác nhất tình hình kinh doanh trong ngày của doanh nghiệp.
Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Điện Tử Bình Anh là Công ty hàng đầu về cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực quản lý, giám sát các phương tiện giao thông vận tải như: Giải pháp quản lý, giám sát phương tiện giao thông vận tải dựa trên công nghệ GPS; Hệ thống xếp hàng tự động nơi công cộng; Phần mềm quản lý, điều hành Taxi – TaxiOperation; Phần mềm tài chính Taxi (nghiệm thu lệnh) – TaxiFinance.
CADS Finance được cung cấp thiết kế, cài đặt tại Trụ sở chính của Công ty và 3 chi nhánh trực thuộc (TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng).
Các chi nhánh sẽ nhập số liệu online trực tiếp về máy chủ (Server) đặt tại trụ sở Công ty Bình Anh tại Hà Nội thông qua đường truyền Internet ADSL
Các chức năng chính CADS Finance bao gồm:
1. Quản trị sản xuất:
- Hệ thống định mức sản phẩm
- Quản lý Xuất vật tư theo định mức
- Hệ thống tính giá thành kế hoạch
2. Quản lý bán hàng:
- Đơn hàng (phiếu yêu cầu)
- Duyệt đơn hàng
- Hóa đơn bán hàng
- Phiếu xuất kho
3. Quản lý Tài chính Kế toán:
- Kế toán Vốn bằng tiền
- Kế toán Công nợ Phải trả
- Kế toán Công nợ Phải thu
- Kế toán Công nở phải trả, phải thu khác
- Kế toán hàng tồn kho
- Kế toán Tài sản cố định
- Kế toán Tổng hợp
 

Tin liên quan