Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

Cung cấp Phần mềm Quản trị tổng thể Doanh nghiệp CADS ERP cho Cty Thiết bị Giáo dục Đồ chơi Tràng An

24/12/2012 Số lần xem: 9151 Cty Thiết bị Giáo dục Đồ chơi Tràng An là doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị giáo dục có quy mô lớn với doanh thu 500 tỷ đồng/năm. Đứng trước nhu cầu phát triển ngày cang cao, với mong muốn chuẩn hóa quy trình quản trị sản xuất kinh doanh bằng hệ thống Công nghệ thông tin Công ty Tràng An đã đặt hàng Công ty CADS thiết kế giải pháp Phần mềm Quản trị tổng thể Doanh nghiệp CADS ERP bao gồm các Module sau: Quản trị hệ thống, Quản trị sản xuất; Quản lý mua hàng; Quản lý kho; Quản lý đơn hàng bán; Quản lý tài chính Kế toán.

CADS ERP được cài đặt tại Văn phòng Công ty và tại Nhà Máy sản xuất. CADS ERP cung cấp giải pháp Online trực tuyến qua mạng Internet giữa Văn phòng Công ty và Nhà máy Sản xuất. Ngân hàng dữ liệu của doanh nghiệp được cập nhật trực tiếp từ các địa điểm khác nhau về cùng một máy chủ trung tâm nhằm đảm bảo việc cập nhật chứng từ quản lý, lưu trữ và khai thác thông tin một cách tức thời, tại mọi thời điểm, mọi nơi mọi lúc.

 1. MODULE  QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Là phân hệ cung cấp chức năng mang tính quản trị hệ thống như: Sao lưu dữ liệu, phục hồi đữ liệu, quản lý người dùng, phân quyền, định nghĩa các giao diện của hệ thống, theo dõi sự kiện, kết sổ, khoá sổ,…

 1. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

 • Hệ thống định mức sản phẩm

 • Hệ thống định mức ghép bộ

 • Hệ thống quản lý theo dõi nhập thành phẩm theo Kế hoạch và Thực tế

 • Theo dõi nhập xuất thành phẩm, bán thành phẩm

 • Theo dõi Nhập ghép bộ, Xuất ghép bộ sản phẩm

 • Theo dõi tập hợp chi phí sản phẩm

 1. MODULE  QUẢN LÝ MUA HÀNG

 • Module Quản lý mua hàng (Purchasing Management): Quản lý nhập hàng hóa, nhập vật tư nguyên liệu mua vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Quản lý hạn mức tồn (tồn kho tối thiểu) cho mọi loại vật tư, nguyên liệu. Giúp cho sản xuất luôn ổn định, không để tồn kho ở mức quá cao dẫn tới đọng vốn, hoặc tồn kho ở mức quá thấp dẫn tới thiếu vật tư, nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất.

 • Quản lý mua hàng theo một quy trình chuẩn chặt chẽ có sự tham gia của nhiều bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp.

 • Quản lý đơn hàng mua

 • Quản lý đơn hàng gia công

 • Quản lý mua hàng theo đơn vị tính quy đổi

 1. MODULE QUẢN LÝ KHO

 • Giao dịch kho tức thời, chính xác về lượng và giá trị

 • Quản lý xuất kho (điều chuyển) vật tư, nguyên liệu, thành phẩm

 • Xuất vật tư tự động theo định mức sản phẩm

 • Xuất thành phẩm, bán thành phẩm tự động theo định mức ghép bộ

 1. MODULE QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Module Quản lý bán hàng là công cụ hỗ trợ cho việc quản lý, bao gồm đủ các khâu lên kế hoạch, theo dõi, phân tích và ra quyết định. Giúp lãnh đạo dễ dàng đưa ra các chính sách khuyến mại, giá bán mang tính đồng nhất trên toàn quốc; quyết định điều chuyển hàng qua lại giữa các nơi để tối ưu hoá hàng tồn kho.

 • Quản lý đơn đặt hàng (Sales Order): Theo dõi các đơn đặt hàng từ khách hàng.

 • Quy trình lập hóa đơn bán hàng (xuất hàng) căn cứ vào các đơn đặt hàng từ khách hàng, đại lý. Theo dõi đơn hàng đã xuất, chưa xuất, theo dõi số lượng tồn của từng đơn hàng theo từng khách hàng.

 • Quản lý giá bán: Khi đưa hệ thống vào vận hành, giá bán cần được định nghĩa trước dựa vào loại khách hàng, nơi giao hàng, mặt hàng, số lượng bán...

 • Phân tích, theo dõi quản lý doanh số bán ra theo các tiêu chí: Vùng (thị trường), khách hàng (đại lý), hợp đồng, đơn hàng, theo nhóm hàng (chủng loại hàng hóa),… 

 • Quản lý hàng bán bị trả lại

 • Quản lý in và phát hành hóa đơn trên máy tính

 1. MODULE QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Gồm 7 phần hành: Kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng, hoàn ứng); Kế toán công nợ phải thu; Kế toán công nợ phải trả; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định; Kế toán chi phí giá thành; Kế toán tổng hợp.

Tin liên quan