Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

Hoàn thành việc chuyển giao phần mềm Quản trị Sản xuất CADS MRP tại Cty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà

29/03/2012 Số lần xem: 24625 Ngày 12/01/2011 Công ty CP Ứng dụng và Phát triển Phần mềm Tin học CADS đã ký kết biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và chuyển giao Phần mềm Quản trị Sản xuất CADS MRP cho Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà. Các phân hệ của Phần mềm Quản trị Sản xuất CADS MRP bao gồm: Quản lý nhân sự, Chấm công tự động, Tính lương, Quản lý vật tư, Quản trị sản xuất
Các bộ phận phòng ban tham gia vào quản lý và sử dụng khai thác phần mềm CADS MRP:
- Khối Nội vụ (Tổ chức, lao động, tiền lương):
+ Theo dõi cập nhật hồ sơ, sơ yếu lí lịch
+ Quản lý các quá trình hoạt động của nhân viên
+ Phân ca, phân lịch, theo dõi chấm công tự động qua thẻ, thống kê tổng hợp chấm công theo từng bộ phân, nhân viên
+ Xây dựng đơn giá công đoạn tiền lương cho các nhà máy
+ Tính lương
- Phòng kế hoạch vật tư:
+ Nhập vật tư mua ngoài vào kho Công ty
+ Xuất điều chuyển vật tư từ kho Công ty xuống các nhà máy sản xuất
+ Thống kê, quản lý nhập xuất tồn vật tư
- Phòng Kỹ thuật:
+ Xây dựng hệ thống mã hàng, mã vạch
+ Lập hệ thống định mức chi tiết sản phẩm
+ Áp hệ thống định mức cho các sản phẩm sản xuất theo kế hoạch
+ Theo dõi điều chỉnh hệ thống định mức dựa trên thống kê về chênh lệch giữa tiêu hao nguyên vật liệu giũa định mức và thực tế sản xuất
- Các nhà máy sản xuất:
+ Quản lý sản xuất theo từng công đoạn sản phẩm. CADS MRP được thiết kế mở cho phép điều chỉnh thêm bớt các công đoạn sản xuất phù hợp với yêu cầu thực tế của Nhà máy
+ Quản lý nguyên vật liệu chế dở ở từng công đoạn theo nhiều đơn vị tính, thông số kích thước (dài, rộng, định lượng)
+ Theo dõi thành phẩm, bán thành phẩm khi bắt đầu sản xuất cho tới công đoạn cuối cùng kiểm, đóng gói nhập kho thành phẩm
+ Theo dõi hao phí theo định mức, quản lý phế phẩm nhập kho
+ Quản lý các thành phẩm, bán thành phẩm đi gia công
+ Tập hợp chi phí, tính giá thành công xưởng
+ Cung cấp hệ thống báo cáo thống kê, quản trị phục vụ cho quá trình quản lý điều hành sản xuất.
CADS MRP được thiết kế mở để sẵn sàng kết nối với các phân hệ phần mềm Kế toán, Bán hàng...
Với việc đưa phần mềm quản trị sản xuất CADS MRP vào hoạt động giúp doanh nghiệp chuẩn hóa được quy trình sản xuất, các quy trình luân chuyển chứng từ giữa các tổ, công đoạn sản xuất. CADS MRP giúp việc theo dõi chế dở nguyên vật liệu đưa vào sản xuất tại từng công đoạn được quản lý khoa học, chính xác. Hệ thống báo cáo của CADS MRP được thiết kế đa dạng, đáp ứng việc khai thác thông tin kịp thời và giúp giảm tải các công việc lập báo cáo của đội ngũ thống kế kế toán.
 

Tin liên quan