Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

Ngày 30/06/2014 CADS bàn giao Phần mềm Quản trị DN CADS ERP cho Cty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà

17/07/2014 Số lần xem: 9802 Ngày 30/6/2014 Cty CADS đã tiến hành nghiệm thu thanh lý hợp đồng Phần mềm quản trị Doanh nghiệp CADS ERP cho Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà. CADS ERP được thiết kế theo quy trình đặc thù của Cty VPP Hồng Hà và bắt đầu đưa vào vận hành bắt đầu từ 1/1/2014. CADS ERP được thiết kế làm việc online kết nối giữa trụ sở ở Hà Nội với các chi nhánh tại TP.HCM, Đà Nẵng,phòng kế hoạch vật tư, Bán hàng thị trường, Kho, Kế toán. CADS ERP cũng kết nối với phần mềm Quản trị sản xuất CADS MRP (CADS đã triển khai từ năm 2007) thành một quy trình quản lý thống nhất.
Phần mềm CADS ERP cũng được kết nối với Cơ sở dữ liệu của Phần mềm Quản trị sản xuất CADS thành 1 ngân hàng dữ liệu thống nhất trong toàn Công ty. Các chứng từ, số liệu, thông tin sẽ được luân chuyển tự động thông qua các phân hệ phần mềm CADS ERP nhằm tạo ra một quy trình ERP thống nhất liên kết tất cả các khối (đơn vị) trong công ty từ Khối Nội vụ, Khối Kỹ thuật, Khối Kế hoạch, các Nhà máy, Khối Thị trường, Khối Tài chính, các chi nhánh TP.HCM và Đà Nẵng  với mục tiêu tích hợp thông tin của tất cả các đơn vị, phòng ban trong công ty loại bỏ các đường truyền kết nối phức tạp giữa các hệ thống máy tính và phần mềm riêng lẻ không “khớp” với nhau.

Phần mềm CADS ERP cung cấp, triển khai tại Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà bao gồm các Module sau: Quản trị hệ thống, Quản lý mua hàng; Quản lý bán hàng; Quản lý tài chính Kế toán, Kết nối dữ liệu Phần mềm Quản trị sản xuất CADS với hệ thống Quản trị doanh nghiệp CADS ERP


 

MODULE  QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

 • Quản trị và bảo trì số liệu

 • Lưu trữ và Backup dữ liệu

 • Bảo trì và kiểm tra số liệu

 • Quản lý người sử dụng

 • Khai báo người sử dụng và phân quyền truy cập

 • Phân quyền theo phòng ban, đơn vị

 1. MODULE  QUẢN LÝ MUA HÀNG

 • Module Quản lý mua hàng (Purchasing Management), quản lý vật tư nguyên liệu mua vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  Module Quản lý mua hàng là công cụ hỗ trợ cho việc quản lý, bao gồm đủ các khâu lên kế hoạch nhập mua vật tư, nguyên liệu, theo dõi, phân tích và ra quyết định.
 • Quản lý hạn mức tồn (tồn kho tối thiểu) cho mọi loại vật tư, nguyên liệu. Giúp cho sản xuất luôn ổn định, không để tồn kho ở mức quá cao dẫn tới đọng vốn, hoặc tồn kho ở mức quá thấp dẫn tới thiếu vật tư, nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất.

 • Quản lý mua hàng theo một quy trình chuẩn chặt chẽ có sự tham gia của nhiều bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp. Quy trình yêu cầu tuân thủ nguyên tắc cập thời: mọi hành động nhập kho đều cần có phiếu nhập kho được lập từ hệ thống, dù có hóa đơn hay không có hóa đơn đi kèm.

 • Danh mục và các mẫu báo cáo liên quan sẽ được đề cập tại Phụ lục hợp đồng

 • Module mua hàng liên kết với phân hệ kế toán công nợ phải trả, kế toán vốn bằng tiền, kế toán chi phí giá thành, kế toán tổng hợp và Phân hệ Quản trị sản xuất.

 1. MODULE QUẢN LÝ KHO - (Inventory)

 • Quản lý bộ mã vật tư, thành phẩm thống nhất trên toàn hệ thống. Số liệu tồn kho thể hiện tức thời ngay khi phát sinh thực tế. Giảm vật tư tồn kho, đặc biệt nhận biết hàng tồn kho lâu để có hướng xử lý.

 • Thành phẩm được lưu trữ kèm theo thông tin quản lý bao gồm: kích thước, trọng lượng, thể tích...

 • Quản lý hệ thống đơn vị tính linh động: Cho phép người sử dụng tự định nghĩa các đơn vị tính và công thức qui đổi giữa chúng.

 • Giao dịch kho tức thời, chính xác về lượng và giá trị: Tính chính xác trong giao dịch kho thể hiện ở chỗ nếu việc ghi nhận nhập xuất sai thì người sử dụng chỉ có thể làm giao dịch điều chỉnh mà không được sửa đè lên dữ liệu cũ. Điều này giúp lãnh đạo có số liệu chính xác về hàng tồn kho của mình.

 • Quản lý xuất kho (điều chuyển) vật tư, nguyên liệu, thành phẩm

 • Danh mục và các mẫu báo cáo liên quan sẽ được đề cập tại Phụ lục hợp đồng

 1. MODULE QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Module Quản lý bán hàng (Order Management - OM), quản lý doanh số, đầu ra của doanh nghiệp. Module Quản lý bán hàng là công cụ hỗ trợ cho việc quản lý, bao gồm đủ các khâu lên kế hoạch, theo dõi, phân tích và ra quyết định. Giúp lãnh đạo dễ dàng đưa ra các chính sách khuyến mại, giá bán mang tính đồng nhất trên toàn quốc; quyết định điều chuyển hàng qua lại giữa các nơi để tối ưu hoá hàng tồn kho.

 • Quản lý đơn đặt hàng (Sales Order): Theo dõi các đơn đặt hàng từ khách hàng, đại lý.

 • Quy trình lập hóa đơn bán hàng (xuất hàng) căn cứ vào các đơn đặt hàng từ khách hàng, đại lý

 • Quản lý giá bán: Khi đưa hệ thống vào vận hành, giá bán cần được định nghĩa trước dựa vào loại khách hàng, nơi giao hàng, mặt hàng, số lượng bán... Danh sách “giá” này được phân quyền để đảm bảo chỉ một số người có trách nhiệm mới có thể hiệu chỉnh được nó. Điều này vừa đảm bảo tính chính xác về giá bán cho người nhập liệu vừa tạo sự an tâm cho lãnh đạo khi duyệt hóa đơn bán hàng.

 • Kiểm tra hạn mức tín dụng: Khống chế số nợ tối đa với mỗi khách hàng giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro tài chính. Nhân viên kinh doanh theo quy trình bắt buộc phải kiểm tra công nợ trước (hoặc gửi đơn bán hàng qua phòng kế toán kiểm tra) rồi mới được phép bán hàng. Phân hệ bán hàng đáp ứng chức năng này ngay khi nhân viên kinh doanh tiếp nhận đơn hàng. Việc kiểm tra công nợ đảm bảo tính chính xác và linh hoạt (có thể tách và gộp hạn mức tín dụng của một khách hàng có nhiều chi nhánh; đơn hàng khi vi phạm hạn mức tín dụng vẫn có thể bán được nếu có sự phê duyệt của lãnh đạo có thẩm quyền).

 • Phân tích, theo dõi quản lý doanh số bán ra theo các tiêu chí: Vùng (thị trường), khách hàng (đại lý), hợp đồng, đơn hàng, loại doanh thu, mục đích sử dụng, theo nhóm hàng (chủng loại hàng hóa),…

 • Quản lý hàng bán bị trả lại

 • Quản lý in và phát hành hóa đơn trên máy tính

 • Module bán hàng liên kết với phân hệ Kế toán công nợ phải thu, kế toán vốn bằng tiền,  kế toán tổng hợp

 1. LIÊN KẾT KẾ THỪA HỆ THỐNG DỮ LIỆU QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VỚI DỮ LIỆU KẾ
  TOÁN LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC TẬP HỢP CHI PHÍ, PHÂN BỔ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 2. MODULE QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Gồm 7 phần hành:

Kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng, hoàn ứng); Kế toán công nợ phải thu; Kế toán công nợ phải trả; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định; Kế toán chi phí giá thành; Kế toán tổng hợp.

Tin liên quan