Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

Nghiệm thu thanh lý bàn giao phần mềm Quản trị doanh nghiệp CADS Business cho Cty Dược phẩm Hapharco

18/08/2013 Số lần xem: 8918 Ngày 15/7/2013 CADS nghiệm thu thanh lý bàn giao phần mềm Quản trị Tổng thể Doanh nghiệp CADS Business dành cho ngành Dược phẩm, XNK cho Công ty CP Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội (Hapharco). Phần mềm CADS Business được triển khai trong thời gian 05 tháng, từ tháng 2/2013 tới tháng 7/2013. CADS Business Kết nối phần mềm phân phối dược phẩm CADS SCM của Tổng kho phân phối dược phẩm, phòng kinh doanh XNK, phòng kế toán thành một hệ thống phần mềm thống nhất. Dự liệu được cập nhật, khai thác sử dụng báo cáo cả trên mạng nội bộ LAN và Online trực tuyến trên mạng internet. Phần mềm CADS Business đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển và mở rộng của Hapharco hiện tại và trong tương lai.

CÁC PHÂN HỆ CADS BUSINESS:

1 - QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (CADS ERP SYSTEM)

 • Quản lý người sử dụng: Khai báo người sử dụng và phân quyền truy cập
 • Cho phép khai báo, sửa đổi, xóa và phân quyền cho từng người sử dụng theo từng phần hành và chức năng của chương trình. Đồng thời cho phép phân quyền chi tiết đến từng thao tác (thêm, sửa, xóa) cho từng người sử dụng.
 • Phân quyền theo phòng ban
 • Do có nhiều phòng ban tham gia vào quá trình sử dụng, cập nhật số liệu đòi hỏi chương trình phải phân quyền sử dụng theo từng phòng ban, tức là mỗi phòng ban chỉ được phép truy cập và điều chỉnh số liệu trong phạm vi của phòng ban đó.

2 - QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG (Order Management)

Quy trình Quản lý Đơn hàng:

 • Phòng Kinh doanh nhận đơn hàng từ khách hàng, sau đó tiến hành kiểm tra tồn kho, công nợ khách hàng
 • Phòng kinh doanh tiến hành lập đơn hàng trên máy kết nối trực tiếp với phần mềm Quản lý phân phối Dược phẩm CADS SCM tại kho 109 Trường Chinh. Hệ thống quản lý đơn hàng sẽ cho phép biết đơn hàng đã được xử lý hay chưa được xử lý
 • Sau khi đơn hàng được nhập vào hệ thống CADS SCM, tổ hóa đơn tiến hành Pick (nhặt hàng) xuống kho.
 • Thủ kho sẽ căn cứ vào Pick để nhặt hàng
 • Tổ hóa đơn tiến hành chốt và vào Số hóa đơn, đồng thời in hóa đơn bán hàng trên máy
 •  Những hóa đơn đã chốt (Post) sẽ được chuyển lên phòng kế toán để xử lý định khoản và chuyển số cái

3 - QUẢN LÝ MUA HÀNG - (Purchasing Management)

 •     Quản lý nhập hàng nhập khẩu
 •     Quản lý nhập hàng ủy thác
 •     Quản lý nhập hàng đại lý
 •     Quản lý nhập hàng nội địa
 •     Kết nối dữ liệu Mua hàng với phòng Kế toán

4 - QUẢN LÝ BÁN HÀNG - (Sales Management)

 •     Hóa đơn bán hàng nội địa
 •     Xuất hàng ủy thác
 •     Hóa đơn bán hàng xuất khẩu
 •     Hóa đơn bán hàng đại lý
 •     In hóa đơn GTGT trên máy
 •     Kết nối dữ liệu Bán hàng với phòng Kế toán

5- MODULE QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - (Finance)

 •     Kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng, hoàn ứng, tiền vay, ký quỹ,...);
 •     Kế toán công nợ phải thu
 •     Kế toán công nợ phải trả; Kế toán hàng tồn kho
 •     Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ
 •     Kế toán thuế GTGT
 •     Kế toán tổng hợp.

Tin liên quan