Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

Phần mềm CADS cập nhật phân hệ quản lý tự tạo và in hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính

25/12/2010 Số lần xem: 7205 Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tự tạo và in hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, Công ty CADS đã đưa hệ thống phân hệ Quản lý hóa đơn vào trong phần mềm kế toán CADS.
Phân hệ này cho phép các doanh nghiệp sử dụng phần mềm Kế toán CADS lựa chọn các phương thức phát hành hóa đơn như hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in. Ngoài ra phân hệ quản lý hóa đơn cho phép phân quyền người sử dụng, theo dõi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tại doanh nghiệp.

Sử dụng hóa đơn đặt in: Các thông tin sau khi nhập vào phần mềm sẽ được căn chỉnh vừa khớp với phôi hóa đơn đã đặt tin sẵn của doanh nghiệp, đảm bảo sự chính xác và tính thẩm mỹ của hóa đơn.


Sử dụng hóa đơn tự in: Với các mẫu hóa đơn được thiết kế sẵn, doanh nghiệp có thể dễ dàng chỉnh sửa cho phù hợp với đặc thù đơn vị mình như chèn thêm hình ảnh, logo, thay đổi màu sắc, font chữ …
Hỗ trợ quản lý phát hành quyển, mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn theo đúng quy định, tránh nhầm lẫn hoặc trùng lắp hóa đơn. Bổ xung tính năng theo dõi hóa đơn và tự động cảnh báo cho người sử dụng biết mình đã in hóa đơn ra chưa, và hóa đơn đã được in bao nhiêu lần. Điều này giúp kế toán viên giảm thiểu những sai sót khi in hóa đơn.
Phân hệ quản lý hóa đơn có thêm chức năng phân quyền sử dụng chức năng in hóa đơn.
 

Tin liên quan